Painejohtojen painekokeet ja puhdistukset

Painejohtojen painekokeet ja puhdistukset

Painekokeet

JM-Pipeline tekee standardin mukaiset vesipainekokeet erilaisille painejohdoille ja tiiveystarkastukset viettoviemäreille.

Painekokeella (koeponnistus) selvitetään painejohtojen tiiveys ja rakenteellinen lujuus paineistamalla johtoa vedellä.

Viettoviemäreiden tiiveystarkastukset tehdään paineilmalla, paineistamalla putkiosaa kevyesti ja tarkkailemalla ilmanpaineen muutosta.

Painekokeista ja koeistuksista laaditaan standardin mukaiset pöytäkirjat.

Puhdistukset

Painejohtojen puhdistukseen käytetään puhdistuselementtejä, possuja, jotka poistavat epäpuhtaudet johdosta. Puhdistuselementti syötetään puhdistettavaan johtoon vesipaineella. Elementin sijaintia ja kulkua johdossa voidaan seurata paikannuslaitteiston avulla.

Puhtaan painejohdon tuottoisuus on suurempi ja se laskee pumppauksen käyttölukuja. Lisäksi paineviemäreissä kaasujen muodostus pienenee, kun johdossa ei ole vanhaa lietettä.

Uusien painejohtojen käyttöönotossa johto voidaan desinfioida puhdistuksen yhteydessä ja tämän jälkeen sille tehdään painekoe.

Kysy tarjous!

Ota yhteyttä ja tilaa luotettavat painekokeet ja puhdistukset.